Shri Jojneswar Sharma, DG DE presenting a Memento to Shri Subhash Bhamre, Hon'ble Raksha Rajya Mantri